El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) veu amb satisfacció la Proposició de Llei de reconeixement dels drets laborals dels periodistes presentada a consideració del Congrés dels Diputats. En el ple de la setmana vinent se’n decidirà l’admissió a tràmit.

El projecte presentat recull de manera clara els principis del document elaborat per aquest Fòrum i reclamats en les quatre Convencions de Periodistes d’Espanya celebrades des de 1998. El FOP espera que la iniciativa presentada per IU-ICV mereixerà el consens més ampli parlamentari com el que va obtenir la proposició de Llei de l’Estatut del periodista professional (EPP), i fins i tot aspira a l’aprovació unànime de la cambra, ja que els diputats espanyols coneixen la precarietat laboral imperant entre els professionals de la informació i particularment entre els periodistes a la peça. I això, ho han reconegut en aquest Fòrum tots els grups parlamentaris.

Successius ministres de Treball també ho han admès i fins i tot l’actual president del Govern va manifestar públicament que “no és seriós que avui hi hagi a Espanya milers de periodistes fent jornades eternes i en condicions salarials i laborals tan precàries que els fan vulnerables davant les manipulacions i abusos”. Així mateix ho demostren tots els estudis realitzats per les associacions professionals i sindicals d’Espanya, que fixen en un mínim del 30% el volum d’informadors en situació de precarietat i fins i tot sense cap tipus de contracte.

El projecte presentat recull la inclusió de tots els periodistes en el règim general de la Seguretat Social i la regulació de les pràctiques dels estudiants per acabar amb l’actual situació d’abusos a les empreses. Dos requeriments justos demanats des de fa temps pels periodistes i que ara els nostres legisladors tenen l’oportunitat de satisfer per posar fi a una situació de precarietat que incideix en la salut de la informació veraç i plural a la que té dret tota la ciutadania.

16 de febrer de 2006

Traducció: Traduït traduit.com