Carta enviada pel secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Enric Bastardes, a tots els membres del Congrés dels Diputats amb motiu de la pròxima presa en consideració per la cambra espanyola de la Llei de drets laborals dels periodistes presentada pel grup d’Esquerra Verda (IU-ICV).

Benvolgut/da senyor/a:

El pròxim dimarts, 21 de febrer, el seu grup parlamentari tindrà una altra ocasió de millorar el dret de la ciutadania a rebre informació veraç, votant a favor que sigui tramitada la Proposició de llei de reconeixement dels drets laborals dels periodistes, especialment dels que cobren a la peç” i que representen ja gairebé la meitat dels informadors en actiu i sense contracte laboral de cap naturalesa, la qual cosa els exclou dels beneficis universals de la Seguretat Social i de l’Estatut dels Treballadors.

Molts parlamentaris de tots els grups de les Corts Generals ens han manifestat, en públic i en privat, la necessitat d’acabar amb aquest estat de precarietat. No podem oblidar que la tasca dels periodistes afecta el bon funcionament d’un dret fonamental -el dret a la informació de la ciutadania- i que per a l’exercici digne de la tasca informativa és imprescindible protegir els professionals de la seva actual fragilitat, derivada de les seves condicions laborals.

Tant l’actual ministre de Treball com els seus antecessors han reconegut aquest diagnòstic de la lamentable situació del sector. Tots els estudis realitzats per les associacions professionals i sindicals d’Espanya fixen en el 30%, com a mínim, el nombre d’informadors que treballen en condicions molt precàries i fins i tot sense cap tipus de contracte.

Com a secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) vull expressar-li la importància d’aquest debat i l’oportunitat que té el seu grup per acabar amb una situació sens dubte injusta. Amb l’esperança que li dediqui la millor voluntat i els criteris més justos, i amb el meu agraïment, rebi una cordial salutació.

Barcelona, 16 de febrer de 2006

Traducció: Traduït traduit.com