El Sindicat de Periodistes de Catalunya es congratula del dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat que avala la constitucionalitat de la proposició de Llei de la CCMA i que el seu contingut no és per res contrari a l’Estatut de Catalunya. Això, que era de preveure, confirma el caràcter instrumental de la consulta que va plantejat el Partit Popular, que només buscava retardar l’aprovació de la Llei.

És de lamentar el que aquesta maniobra ha comportat de retard en l’aprovació de la nova Llei i de manteniment de la situació de transició a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i a les seves empreses filials, que no podran començar el nou curs amb els canvis que l’han de dotar d’una major independència empresarial i professional.

Per això instem els grups parlamentaris a portar la nova Llei de la CCMA al primer ple ordinari del Parlament de Catalunya, perquè pugui ser aprovada definitivament una llei necessària per enfortir el pluralisme i que la cambra va considerar urgent ja fa set anys i mig.

Barcelona, 28 de juliol de 2007