L’assemblea de treballadors/res de COMRàdio va decidir el 17 de juliol passat, per 52 vots a favor, un en contra i quatre abstencions, desconvocar les vagues i les mobilitzacions previstes per al pròxim mes de setembre. Els treballadors ratificaven així l’acord, prèviament presentat, al qual havien arribat la direcció de l’emissora i el comitè d’empresa. L’acord aprovat garanteix que el resultat de l’oferta pública no afectarà ni la línia editorial de COMRàdio ni els treballadors amb contracte indefinit, com tampoc la preferència per formar part de la productora del personal que ha mantingut una relació amb COMRàdio i la possibilitat que el comitè d’empresa, amb el vist-i-plau del conjunt de la plantilla, vetlli per les seves condicions contractuals amb la suficient antelació. L’acord inclou també l’empara de l’Estatut professional vigent.