El 27 de setembre es lliurarà al consell d’administració, per part de la comissió redactora triada pels treballadors de tota la Corporació, el text del primer Estatut d’Informació d’RTVE. Es tracta d’un text que ha costat anys de discussions entre els sindicats presents al Comitè General Intercentres (CGI) i la direcció, i que ha tingut el concurs de l’SPM a RNE, a Madrid, i l’SPC a TVE i RNE a Catalunya. Els primers debats mai van arribar a bona fi. Ha estat amb la Llei 17/2006, de 5 de juny, que configura el servei públic de la ràdio i la televisió de titularitat de l’Estat, que l’Estatut d’Informació –així s’ha acordat al final batejar-lo per cobrir el màxim de segments informatius– pren carta legal de naturalesa. La comissió redactora triada al maig ha estat formada per dotze persones, que van presentar la seva candidatura a títol personal, vuit representants de TVE i quatre d’RNE, sis d’ells amb lloc de treball a Madrid, i els altres sis en diferents comunitats autònomes. Del consens entre els dotze redactors/es ha sorgit un text, inspirat en la Llei de la Corporació abans citada, que consagra la llibertat d’expressió, la independència de criteri dels informadors i la pluralitat en l’accés als mitjans públics, així com els drets i deures dels informadors i els directors d’informatius i executors de la línia editorial, la carrera professional, l’organització dels informatius, la conformitat o no amb la designació dels caps d’informatius –sense caràcter vinculant–, la clàusula de consciència i el secret professional, els drets d’autoria, el funcionament dels consells d’informatius, i un codi deontològic que regeixi l’activitat professional informativa tant per a informadors com per a directius.

Pel que fa als consells d’informatius es proposen dos grans consells d’informatius a Madrid, d’àmbit estatal, un per a la ràdio i un altre per a la televisió, i un consell conjunt per a ràdio i televisió en cadascuna de les comunitats autònomes. Tenint en compte del nombre de treballadors, el consell de Catalunya tindrà un nombre més gran de representants en el seu consell. Si el consell d’administració dóna el vistiplau al text, en poques setmanes el mateix consell redactor, en qualitat de mesa electoral, convocarà el referèndum perquè sigui confirmat per tots els treballadors. Si el consell inclou modificacions caldrà negociar. En qualsevol cas, encara que no hi ha dates concretes, i pel mig hi haurà les eleccions sindicals, es preveu convocar les eleccions per als consells d’informatius a primers del 2008.