Arran d’algunes reaccions per part de càrrecs del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’entrevista al president de la Generalitat emesa a TV3 el dilluns 15 de març de 2010 i recollides per diversos mitjans de comunicació, el Comitè Professional de Televisió de Catalunya vol expressar:

1. El seu enèrgic rebuig a la utilització de l’insult com a forma de comunicar una opinió sobre la manera en què Mònica Terribas va conduir l’entrevista. Un insult només desqualifica la persona que el pronuncia i no aporta res al legítim debat d’idees sobre qualsevol qüestió.

2. La seva perplexitat perquè des d’aquest mateix àmbit es faci contra Terribas una acusació tan greu -i sense arguments- com dir que va intentar fer caure el president de la Generalitat “en paranys o contradiccions” i es reclami per aquesta figura “un tracte deferent”. D’acord amb la definició que de “deferència” ofereix el Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana, el que s’estaria reclamant és un “acatament cortès i respectuós als desigs, a la voluntat” de l’entrevistat, cosa que contradiu l’essència de la feina periodística.

El Comitè Professional vol subratllar el dret de qualsevol ciutadà a criticar, amb respecte i arguments, la feina dels professionals de la televisió pública de Catalunya. Pensem, però, que entrevistes com la de Mònica Terribas al president de la Generalitat haurien de formar part d’una normalitat democràtica i comunicativa que durant els últims 25 anys lamentablement no sempre ha estat habitual.

El Comitè Profesional de TVC, 18 de març de 2010