Els comitès professionals de Catalunya Radio i de Televisió de Catalunya rebutgen l’informe d’idoneïtat emès pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre els dotze candidats al nou Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els professionals no entenen com, havent-hi proves manifestes de la insuficient independència dels candidats, tal com el mateix informe del CAC explicita, aquesta institució acaba aprovant-ne la idoneïtat quan té l’oportunitat i la capacitat de rebutjar-los.

El dictamen del CAC reconeix que no ha disposat del marge per triar candidatures, –només ha rebut dotze noms per a dotze membres–, que hi ha hagut una aplicació de quotes de partit i una contaminació –politització— del procés de negociació.

Aquestes contradiccions en l’informe només es poden entendre com la conseqüència del mateix esperit de repartiment de quotes polítiques que ha imperat en l’elecció dels membres del CAC.

Els comitès professionals de Catalunya Radio i de Televisió de Catalunya remetran una queixa formal al CAC per l’aprovació de la idoneïtat d’uns candidats proposats pel seu perfil polític, i no pas per la seva professionalitat, mandat exprés de la Llei.

16 de gener de 2008