El Sindicat de Periodistes de Catalunya creu que tots els arguments continguts en l’acord d’avui del Consell de l’Audiovisual de Catalunya portaven a una única conclusió : el rebuig a una proposta tancada entre els partits, basada en quotes i en què l’afinitat política prima sobre les hipotètiques capacitats professionals.

Contra el que s’afirma, la nova Llei de la CCMA no diu que l’informe que es demanava no és vinculant –tot i que tampoc diu el contrari– i el CAC hagués pogut retornar la proposta, forçant així que els partits polítics respectessin l’esperit i la lletra de la Llei, que preveu que els integrants del Consell no poden estar sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de les seves funcions.

Per això, tot i comprenent la difícil situació en què els grups parlamentaris havien situat el CAC, de la qual ja es va queixar quan va comparèixer al Parlament, i valorant també el contingut fortament crític de l’acord, pensem que el Consell de l’Audiovisual pot haver contribuït a confirmar un possible frau de llei, comés pels partits polítics en contradicció flagrant amb l’actuació legislativa dels seus propis grups parlamentaris.

Barcelona, 16 de gener de 2007