L’Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l’any 2007 ha estat del 4,3%, una dècima més que la mitjana estatal (4,2%), i un 1,2% més que a la zona euro, segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’augment dels preus en el darrer mes de desembre de 2007 ha estat, a Catalunya, del 0,6% mentre que a nivell estatal ha estat del 0,4%. En conseqüència, tots aquells convenis que estan subjectes a revisions salarials en funció de l’IPC hauran d’incrementar-se aquest mes de gener en un 4,3% si estan fixats en relació a l’índex català i del 4,2% si ho estan a l’IPC estatal. L’augment salarial caldrà aplicar-lo sobre tots els conceptes inclosos en la nòmina. La inflació a l’any 2006 va ser del 2,8% a Catalunya mentre que en el conjunt d’Espanya va ser del 2,7%. L’any anterior, el 2005, l’IPC va ser del 4,3% i del 3,7% respectivament a Catalunya i Espanya.