El President del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Dardo Gómez, ha presentat el 18 de gener una queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, per tal que es pugui impugnar el nomenament dels candidats a constituir el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El motiu, reiteradament denunciat pels professionals de la CCMA, és el sistema de quotes partidistes i els noms proposats pels grups parlamentaris, triats sobretot per afinitat política, que contradiuen frontalment el model de mitjans públics de la Generalitat previst en la nova llei. El mateix aval del Consell de l’Audiovisual, que no compartim, i que s’ha fet «per mandat legal» explicita aquesta contradicció. El sindicat ha presentat aquesta queixa en nom de la professió periodística i també de la societat catalana, que mereix uns mitjans de comunicació realment públics i no influïts de manera determinant pels partits polítics.