Per comptes de consens i professionalitat, repartiment de càrrecs des dels partits

La notícia sobre un acord entre tres partits catalans per repartir-se els càrrecs de la ràdio i la televisió de la Generalitat, no desmentida per cap dels grups al.ludits, ve a confirmar indicis existents i mostrarien que la capacitat d’instrumentalització dels mitjans públics per parts dels grups polítics no té límits.

Quan encara ressonen les crítiques unànimes d’àmbits professionals, sindicals, acadèmics i socials pel repartiment en quotes dels llocs del Consell de Govern i la proposta de noms majoritàriament contaminats de partidisme, que el Parlament aprovarà aquesta setmana, després que el CAC desqualifiqués el procés tot i que no es va atrevir a aturar-lo, ens assabentem d’un possible pacte tancat entre tres partits per determinar com es reparteixen els càrrecs de director de la ràdio i la televisió, caps de programes, etc.

En una nova mostra d’involució, els aparells dels partits deixarien en evidència els seus propis grups parlamentaris i els membres del futur Consell de Govern, de forma que els noms decidits en els despatxos serien avalats des del Consell, que havia de ser sobretot independent i professional, i que s’ha contaminat de forma partidista.

Davant el que representaria aquest nou frau a les expectatives de molts anys dels professionals del sector i dels mitjans, i també d’amplis sectors socials, pel que té d’agreujament de l’intervencionisme partidista, que s’allunya poc del control governamental directe del model anterior, els treballadors de la Corporació i els seus organismes representatius hauran de reforçar la vigilància i utilitzar totes les eines per mantenir els nivells d’independència i professionalitat de la seva feina que els ha costat anys d’aconseguir. Per dignitat pròpia, però sobretot per responsabilitat amb la seva tasca de garants d’una informació i una programació realment públiques, al servei de la societat i no controlades fins a límits inacceptables per part dels partits polítics. Que representen la sobirania popular, però que han de complir els principis constitucionals i les lleis que ells mateixos aproven.

Finalment, recordem que l’SPC va presentar el 18 de gener passat una queixa davant el Síndic de Greuges per incompliment de la nova Llei de la CCMA, per tal que pugui ser impugnada la composició del Consell de Govern de la Corporació.

Barcelona, 20 de gener de 2008