El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació dóna suport a les queixes expressades pels reporters gràfics que cobreixen l’activitat del FC Barcelona davant les traves que posa el club per al lliure exercici de la professió. Des de la represa dels entrenaments, els responsables de l’entitat blaugrana neguen l’accés dels professionals als recintes d’entrenament per tal d’obtenir imatges de l’activitat del primer equip de futbol. Aquesta situació culmina la dinàmica endegada fa temps de creixents restriccions per part del club a la tasca dels professionals de la imatge.

L’excusa que ja se servirà a tots els mitjans de comunicació imatges facilitades pel propi Barça no és assumible de cap manera. Entenem que el FC Barcelona és una entitat privada amb el dret a marcar la seva política de comunicació però, al mateix temps, la seva gran projecció pública l’obliga a adaptar-se a les exigències de qualsevol societat democràtica pel que fa a l’accés a la informació. La publicació d’imatges obtingudes des de distàncies tan allunyades a on es fa l’activitat esportiva no perjudica només els professionals i els mitjans per als quals treballen sinó també els seguidors del club, els afeccionats al futbol i el públic. A més, les fotografies servides als mitjans de comunicació empobreixen el món del mateix Barça, ja que solament es dóna una visió, la dels fotògrafs del club, que és limitada (sense que això signifiqui cap critica a la seva feina), en un món tan ric en imatges com és el de l’esport.

L’SPC creu també que els criteris que aplica des de fa pocs dies el club blaugrana no s’ajusten als principis de transparència expressats per la nova junta directiva de l’entitat, a la qual sol·licitem que es replantegi aquesta decisió i que torni a permetre l’accés dels mitjans als entrenaments de l’equip, sense que això hagi de comportar una alteració en el seu treball. Per al sindicat, mantenir l’actual fórmula seria enrocar-se en actituds poc respectuoses amb el dret a la informació de la ciutadania, i no s’adiria amb la tradició del FC Barcelona.