El Jutjat de lo Social nº14 de Barcelona ha condemnat La Vanguardia a pagar els salaris dels treballadors que van demandar l’empresa per no respectar el dret a la vaga, ja que l’empresa va fer imprimir el diari en uns tallers aliens a la companyia. Els treballadors de La Vanguardia havien convocat una vaga els dies 1 i 2 de desembre de 2005 degut a la intenció de l’empresa de segregar la plantilla de tallers a una altra societat del grup. La sentència condemnatòria obliga La Vanguardia a indemnitzar els treballadors demandants i a pagar el salari a cadascun d’ells pel dia de vaga en que l’empresa va anar contra aquest dret fonamental. S’ha de remarcar la importància del reconeixement que imprimir el diari fora de la mateixa empresa és una il·legalitat.

Aquesta sentència confirma que l’empresa no va respectar el dret dels treballadors a fer una vaga legal. Tot i això, La Vanguardia continua fent servir el mateix sistema i ha fet imprimir el diari en tallers aliens durant la vaga que hi ha convocada en aquest mateix moment pel mateix conflicte de segregar als treballadors de tallers.

Barcelona, 14 de setembre de 2006