La independència dels periodistes és la garantia del dret constitucional a la informació

Després d’admetre’s a tràmit la proposició de Llei de l’estatut del periodista professional (EPP) presentada per EU-IC i després de la compareixença a la Comissió Constitucional de periodistes, experts i representants d’algunes organitzacions sindicals i professionals, -encara han de comparèixer les agrupacions de periodistes d’UGT i CCOO, i els col·legis professionals de Catalunya i Galícia-, la proposició de Llei d’EPP no avança en els terminis establerts. Han transcorregut gairebé 22 mesos des que es va prendre en consideració, i un any des que va comparèixer a la Comissió Constitucional el primer dels 13 ponents que fins a la data han passat per l’esmentada comissió.

El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) considera que l’aprovació de l’EPP no pot demorar-se més enllà d’aquesta legislatura. Conegudes algunes de les crítiques -amb freqüència a textos imaginaris- que han difós certes organitzacions i grups editorials, és el moment d’abandonar la ficció i compartir, discrepar o esmenar el contingut real de la proposició. Es tracta, com tantes vegades hem repetit les diferents organitzacions del Fòrum, de regular drets, no de limitar la “llibertat d’informació”. I quan es regulen drets, en aquest cas dels periodistes, orientats a dignificar l’exercici de la informació que més tard llegeixen, veuen o escolten els ciutadans, poden entendre’s les resistències expressades pels grups editorials, resistències, que caldrà abordar en el debat social i parlamentari. “Més difícils d’assumir són les desqualificacions produïdes per alguna organització professional amb àmplia influència institucional i presència simbòlica en cada un dels mitjans de comunicació”, precisa el Fòrum.

Davant el soroll produït per alguns adjectius (bolxevic, estalinista, franquista, gremialista), és hora de debatre sobre el reconeixement d’uns drets específics dels informadors que de cap manera interfereix amb el dret de qualsevol ciutadà a expressar-se, opinar o informar. L’Estatut parteix del convenciment que la independència dels periodistes és la millor garantia per al dret públic a ser informat, i per això desenvolupa un conjunt de facultats que afirmen aquesta independència davant el poder polític i cerca un equilibri amb la pròpia independència editorial de les empreses informatives. Un estatut del periodista professional, dels drets i els deures, que parla de la direccció, dels consells de redacció, dels consells de la informació, i que incorpora un annex de codi deontològic i una proposta de Llei de drets laborals dels periodistes. Aquest és el debat.

14 de setembre de 2006

Traducció: Traduït traduit.com