El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) rebutja totalment la decisió presa ahir pel consell d’administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) d’acudir a la Junta Electoral Central perquè aquesta dictamini sobre si l’ordre de prioritat dels partits polítics en les entrevistes i debats entre candidats ha de respondre al nombre de vots o al de diputats.

Considerem que es tracta d’una nova supeditació del consell i dels partits a un òrgan que no té competència per influir en la informació electoral dels mitjans públics, sinó només en els espais gratuïts de propaganda electoral, segons la Llei electoral vigent (LOREG).

Això no succeeix en altres països europeus, on els criteris per a la informació política en època electoral són els professionals habituals de la resta de l’any, o en tot cas es dóna l’autoregulació interna a partir d’uns consells d’administració o òrgans similars que no siguin la mera reproducció de la correlació de forces parlamentàries. 

Aquest és precisament l’altre factor que fa urgent que en la nova legislatura s’aprovi de manera urgent la nova Llei de la CCRTV, per garantir la independència i la professionalitat dels seus mitjans respecte del govern de torn i de les pressions partidistes.

Barcelona, 28 de setembre de 2006