La Coordinadora Estatal de Comitès d’Empresa de Grup Zeta ha informat que davant l’actitud de la patronal en la taula de negociació, aquestes s’han suspès i ha emès el següent comunicat:

Després de celebrades cinc reunions de les deu que com a mínim hauríem de tenir durant el període de suspensió de l’ERO (dies 15, 16, 18, 20 i 21 de gener) l’empresa no ha complert l’acord al qual es va arribar al Departament de Treball. En aquest pacte, concretament en el punt tercer, es van comprometre a rebaixar el nombre d’afectats per l’expedient. En lloc d’això i reunió després de reunió, s’han anat incrementant les xifres de cadascuna de les empreses, en alguns casos d’una forma més que ostensible arribant gairebé a duplicar-los

No se’ns ha lliurat la informació requerida que ha de servir per definir exactament l’estructura actual i futura del Grup ni s’han atès les peticions de nombre de personal afectat dins i fora de conveni desglossant-los per empreses, departaments i categories. Sense això ens és impossible treballar en la defensa dels llocs de treball en les mateixes condicions de les que disposa l’empresa per justificar les sortides per la qual cosa ens situa en una posició d’indefensió enfront de l’expedient. L’única cosa lliurada per part de l’empresa han estat els censos amb departaments, informació que se’ns ha facilitat avui quan ja estan consumits la meitat de dies que tenim abans de tornar a entrar en el període de consultes de l’ERO.

En les cinc reunions hem abordat ja les àrees de Premsa, Revistes i Publicitat a més d’una part de les plantes d’Impressió sense haver assolit cap avanç significatiu. La sensació general ha estat que l’empresa sol pretén cobrir el tràmit de cara a la galeria, convertint la negociació en una mera fase informativa sense pretendre entrar mai al detall de les causes reals que motivaven les sortides ni acceptar cap de les solucions alternatives al pla que proposava la representació dels treballadors, davant totes les qüestions l’única resposta ha estat el silenci o l’evasiva directa.

Tan és així que tampoc s’ha pogut arribar a acords a l’hora d’elaborar les actes de les reunions efectuades, l’empresa no vol que es manifestin les seves respostes de manera literal, reservant-se el dret a ometre-les o clarificar-les segons els convingui. Moltes d’aquestes respostes són de suficient calat per poder interpretar que el Pla de Futur del Grup no té solidesa i que l’empresa desconeix com es va a afrontar el dia de demà. Les respostes de la representació de l’empresa sempre han estat ambigües i insuficients per a justificar que hi hagi d’haver alguna sortida de personal ja que davant la pregunta concreta efectuada en totes les reunions sobre com s’anava a fer la feina sense les persones que abandonessin el Grup mai hi ha hagut una resposta real ni seriosa, sent totes elles del tipus: «ja es veurà…», «ho estem estudiant», «ara no podem respondre a aquesta pregunta», «es farà el que es pugui», etc, i algunes amb dolentes maneres. L’única acta signada per ambdues parts ha estat la primera, en la qual bàsicament es tractava de fer un calendari de reunions i establir la composició de la taula negociadora que estaria present en totes elles.

Per tot això hem proposat a l’empresa en data 22 de gener que acceptéssim novament una mediació del Departament de Treball de Catalunya ja que no es complien ni la bona fe negociadora ni l’obligatorietat de l’empresa per rebaixar personal afectat. Com ja esperàvem, l’empresa s’ha negat en rodó que un tercer «neutral» intervingui en aquest conflicte.

Davant la seva negativa hem interpel·lat directament el Director General de Relacions Laborals del Departament de Treball, senyor Salvador Álvarez, que va ser l’encarregat de proposar l’acord de mediació del 12 de gener passat i per tant el màxim responsable del seu correcte compliment. Ens ha atès i confirmat que intentarà aproximar la posició amb l’empresa, ja que nosaltres li hem manifestat que no podem seguir amb aquest format de reunions en les quals cada vegada tenim més afectats, menys explicacions serioses i menys resultats positius per als treballadors.

22 de gener de 2009