El Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) i la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) convoquen el III Premi Internacional de Periodisme Julio Anguita Parrado, en memòria del periodista cordovès mort el 7 d’abril de 2003 a la Guerra de l’Iraq.

1. L’objectiu del premi és reconèixer una trajectòria professional brillant, compromesa amb la defensa dels drets humans, de periodistes de qualsevol nacionalitat, o bé d’organitzacions o entitats periodístiques, que hagin realitzat treballs en zones en conflicte bèl·lic o d’especial violència social.

2. Aquest guardó es convoca en una única categoria, encara que el jurat es reserva la possibilitat de concedir accésit o esments especials quan consideri que el nivell de les candidatures ho justifiqui.

3. El Premi de Periodisme Julio A. Parrado està dotat amb 3.000 euros.

4. Les candidatures podran ser presentades per qualsevol òrgan de direcció del Sindicat de Periodistes d’Andalusia o qualsevol altra organització sindical adscrita a la Federació de Sindicats de Periodistes, així com els òrgans executius de sindicats de periodistes d’altres països que estiguin vinculats a la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

5. Així mateix podran presentar candidatures, a través dels seus òrgans directius, qualsevol organització professional de l’àmbit periodístic.

6. També podran presentar candidatures les institucions i organitzacions que, fora de l’àmbit periodístic, mantinguin convenis o acords amb el Sindicat de Periodistes d’Andalusia.

7. La candidatura haurà d’anar acompanyada d’una memòria motivada, així com de currículum del candidat o candidata i de qualsevol documentació escrita, gràfica o audiovisual que es consideri oportuna per a l’acreditació de mèrits.

8. Així mateix, s’haurà d’incloure un número de telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte a la qual es pugui dirigir el jurat del premi per realitzar les verificacions que consideri oportunes.

9. Les candidatures seran enviades a la següent adreça:
Premi Internacional de Periodisme Julio Anguita Parrado.
Rectorat de la Universitat de Còrdova
Avd/ Medina Azahara, 5 – 14071 Còrdova .
o a: comunicacion@spandalucia.com

10. El termini per a la presentació de candidats s’obre amb la publicació d’aquestes bases i acaba el 20 de febrer de 2009.

11. El Jurat, designat per una comissió permanent, estarà integrat per: Felipe Sahún, periodista, Teresa Aranguren, periodista; José Manuel Martín Medem, periodista; Francisco Sierra, degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Sevilla; Carmen Jiménez, defensora universitària i professora de la Universitat de Còrdova; Ana Anguita Parrado, representant de la família Anguita Parrado; i Lola Fernández, Secretària General del Sindicat de Periodistes d’Andalusia, que tindrà veu i no vot.

12. La decisió del jurat es donarà a conèixer al llarg del mes de març de 2009.

13. L’acte de lliurament del premi se celebrarà preferentment el 7 d’abril a Còrdova.

14. La documentació enviada en acreditació dels mèrits dels candidats i candidates serà destruïda després de la fallada del Jurat per a salvaguardar la propietat intel·lectual dels treballs.

15. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases i del veredicte del Jurat.