Els comitès professionals de Catalunya Ràdio i TVC volem puntualitzar alguns conceptes importants que es deriven de la reunió del director general, Joan Majó, amb el consell d’administració de la CCRTV celebrada el 15 de febrer passat:

1. És la primera vegada que un director general de la CCRTV desqualifica, en el marc del consell d’administració, els comitès professionals de TVC i Catalunya Ràdio.

2. La negativa a firmar les cròniques dels blocs del referèndum és un dret reconegut per l’Estatut de Redacció. A més, considerem que és una mesura moderada en relació al dany professional que aquests blocs causen, tant a la credibilitat dels mitjans com al dret a la informació dels ciutadans.

3. Afirmar que els comitès professionals responen a l’estratègia de tal o qual partit polític és, a més d’una calúmnia, un menyspreu per a uns organismes que tenen com a única funció la de vetllar pels interessos dels ciutadans i dels professionals que ens ocupem d’informar-los.

4. Recordem que els comitès professionals s’elegeixen amb llistes obertes i candidatures personals. Els seus representants són, per tant, el resultat d’una elecció escrupolosament democràtica entre els membres dels Serveis Informatius.

5.Contràriament, el nomenament del director general de la CCRTV respon a criteris de confiança política.

6.El seguiment d’aquesta vaga de signatures ha estat unànime, i va en la mateixa línia del referèndum que va pronunciar-se per l’aplicació de la clàusula de consciència contra els blocs electorals.

7. Lamentem profundament les opinions del director general. Tot i així, continuem –com sempre- a la seva disposició per obrir un diàleg que reclamem des de fa temps.

Barcelona, 17 de febrer de 2005