I CONGRÉS DE PERIODISTES GRÀFICS

RESOLUCIONS

1.- Informació i seguretat
El I Congrés de Periodistes Gràfics acorda:
1.1.- crear un grup de treball mixt de periodistes gràfics, sindicats i forces de seguretat de l’Estat per a la redacció d’un protocol comú que ajudi a definir les actuacions;
1.2.- organitzar de forma conjunta cursos i accions formatives per a forces de seguretat de l’Estat i periodistes gràfics, amb l’objectiu d’avançar en el coneixement dels respectius treballs i millorar l’exercici de les responsabilitats d’ambdues parts;
1.2.- i considera necessari posar l’accent en les limitacions establertes legalment per a la publicació i difusió d’imatges i no en l’acte de captació de les mateixes.

Drets laborals
El I Congrés de Periodistes Gràfics:
2.1.- crida a la mobilització en les empreses i en el conjunt del sector entorn de la defensa dels seus drets laborals i professionals a través d’organitzacions sindicals;
2.2.- demana a l’autoritat laboral que vigili especialment les condicions de treball de les subcontractacions, que constitueixen una de les principals causes de precarietat laboral;
2.3.- exigeix al Congrés dels Diputats que aprovi en la seva actual redacció el projecte de llei de l’Estatut del Periodista que permetrà regularitzar la situació dels periodistes a la peça o col·laboradors. Especialment pel que fa a les clàusules d’adscripció dels periodistes a la peça en el règim especial de la Seguretat Social.

3.- Drets d’autoria
El I Congrés de Periodistes Gràfics:
3.1.- exigeix a les empreses periodístiques l’obligada inclusió de l’autor de les imatges o del producte audiovisual en qualsevol format de publicació o emissió. Alhora s’insta els representants dels treballadors a la inclusió d’aquesta obligació en el conveni d’empresa, així com la regulació de les posteriors publicacions o emissions d’aquestes imatges en altres mitjans de la pròpia empresa o de tercers, incloent la seva forma de retribució;
3.2.- crida l’atenció a l’Administració sobre la necessitat d’un organisme de gestió dels drets d’autoria dels periodistes que contempli la corresponent recaptació i retribució dels mateixos. Alhora, exigeix la prompta resolució de les modificacions de la Llei espanyola de Drets d’Autor, adoptant els drets comunitaris;
3.3.- decideix l’edició biennal del Congrés de Periodistes Gràfics i la constitució d’una comissió de seguiment de les seves resolucions i futures convocatòries.

4.- Radiotelevisió Espanyola (RTVE)
El I Congrés de Periodistes Gràfics,
demana al Parlament Andalús, al Consell Audiovisual Andalús i al Consell Assessor de RTVE a Andalusia, que es pronunciïn de forma clara i rotunda pel manteniment de l’estructura actual de RTVE a Andalusia, com a referent d’un servei públic audiovisual que coadjuva a la qualitat del sistema democràtic i que afavoreix l’equilibri i la cohesió territorial. El pla de sanejament i viabilitat en una empresa de servei públic ha de compatibilitzar la rendibilitat social amb l’eficiència econòmica, per la qual cosa l’existència de Centres Territorials de RNE i TVE que atenguin la informació de cada regió i nacionalitat i tinguin capacitat d’oferir-la a la resta d’Espanya i del món, és social i políticament molt rendible.

Granada, 4 i 5 de febrer de 2006

Traducció: Traduït traduit.com