Al Sindicat de Periodistes no ens ha sorprès la informació publicada avui a dos diaris sobre la vigilància exercida pels Governs de CiU respecte de molts professionals de TV3 i de Catalunya Ràdio, tant des de l’òptica de la fidelitat política partidista com a un model determinat de construcció nacional. De fet, molts dels nostres afiliats van ser objecte d’aquesta vigilància, i la situació de control polític de la informació i dels professionals va ser precisament un dels motius de la constitució del sindicat a les empreses de la Corporació.

Dit això, ens preocupa el present i el futur i la transitorietat de l’actual moment als mitjans de la Generalitat, que sense patir una situació com l’ara documentada, no té garantida ni blindada la independència de la Corporació i dels seus professionals. Per això urgim de nou a l’aprovació immediata de la nova Llei de la CCRTV, que garanteixi per consens o majoria qualificada, i amb criteris no partidistes, la competència, la professionalitat i la neutralitat dels gestors i directius de TV3 i Catalunya Ràdio. I per garantir que els treballadors puguin fer la seva feina de servei realment públic.

22 de febrer de 2006