El Sindicat de Periodistes de Catalunya lamenta profundament el comunicat que Reporters Sense Fronteres (RSF) ha fet contra la Llei de l’Audiovisual catalana i considera que ha fet un mal favor a la defensa del dret a la informació de la ciutadania. L’SPC demana al conseller primer de la Generalitat, Josep  Bargalló, que desatengui la petició de Reporters Sense Fronteres perquè creiem que la Llei de l’Audiovisual aprovada pel Parlament català és un gran pas cap a la regulació democràtica de la informació, una qüestió en la qual Catalunya i l’Estat espanyol estan clarament més endarrerits que la majoria de països europeus.

L’SPC denuncia que en aquest afer RSF s’ha posat clarament al costat de les tesis que defensen els grans grups mediàtics de comunicació i els sectors més ultraliberals de la professió en negar l’existència d’un organisme amb unes prerrogatives per fer efectiva la protecció del dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i de qualitat. El Sindicat, no només dóna suport a la Llei de l’Audiovisual catalana i a les noves competències per al CAC sinó que encoratja el Congrés dels Diputats a que faci una normativa similar a nivell estatal i també perquè aprovin com abans millor l’Estatut del Periodista Professional i la Llei de Drets Laborals dels Periodistes, projectes que han de posar Espanya definitivament al nivell de les democràcies més avançades.

L’SPC emplaça RSF a mostrar-se veritablement com una organització que defensa el dret a la informació a tot el món i li demana que traslladi la seva encomiable tasca arreu del planeta als països més desenvolupats on la censura, la manipulació informativa i les agressions als periodistes tenen unes característiques formalment poc violentes però més subtils i igualment efectives per acallar les veus dels professionals de la informació que volen fer lliurement la seva feina.

Barcelona, 20 de gener de 2006