El 23 de maig del 2005, el Consell Provisional d’Informatius (CPI) denunciava que l’acord entre RTVE i la Generalitat Valenciana institucionalitzava la manipulació. Aleshores vam considerar que algunes de les seves clàusules (com la que creava una ponència mixta d’avaluació dels continguts) suposaven confondre la informació amb la propaganda.

Lamentablement, aquells acords no han deixat de tenir conseqüències. La Generalitat exigeix ara a TVE que rectifiqui un reportatge d’Informe Setmanal sobre l’urbanisme a la Comunitat Valenciana. I ho fa esgrimint l’amenaça de trencar l’acord entre ambdues entitats, cosa que a la pràctica vol dir desnonar el centre territorial, ubicat en unes instal·lacions propietat de la Generalitat. Ens sembla intolerable que la informació torni a considerar-se moneda de canvi.

El reportatge d’Informe Semanal reflecteix un tema polèmic i lluny d’enaltir o denigrar els valencians, mostra les opinions d’alguns dels afectats per aquests plans, les opinions de promotors, alcaldes, catedràtics i del propi conseller d’Urbanisme, que té una intervenció destacada i defensa molt clarament les modificacions legislatives promogudes pel govern del qual forma part. Els programes informatius no han d’abogar per una imatge concreta, ni bona ni dolenta, de cap institució, per això sembla desafortunat demanar una rectificació en forma de nou reportatge que desagreugi i restitueixi la bona imatge.

El reportatge ens sembla equilibrat i adequat per a una televisió pública. Qualsevol persona o institució té el dret de criticar les nostres informacions, però fer-ho des de l’amenaça de greus conseqüències institucionals és una forma de censura. Demanem a la direcció general d’RTVE que reconsideri l’acord amb la Generalitat per tal que la col·laboració entre ambdues institucions no es tradueixi en cap forma de dirigisme o censura informativa.

Torrespaña, 17 de gener de 2006

Traducció: Traduït traduit.com