El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en resolució emesa el 5 d’agost passat ha considerat parcialment la sol·licitud d’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) sol·licitada per La Vanguardia que pretenia l’acomiadament de 86 treballadors; el que ha estat rebaixat per la resolució a 46. El dictamen apunta que l’informe elaborat per la inspecció ha considerat que la supressió de 90 llocs seria el col·lapse absolut de les activitats de l’empresa

Pel que fa a la sol·licitud de 40 recol·locacions en altres empreses del Grup Godo amb reducció salarial, l’autoritat laboral assenyala a l’empresa que això no pot considerar-se de cap manera i li recorda que un Pla Social en cap cas pot modificar de forma unilateral les condicions de treball. Per tant, considera que la reducció de contractes solament pot referir-se a 46 persones per a les quals l’empresa ha proposat, en el seu últim escrit, unes determinades condicions de prejubilació i d’indemnització.

Així mateix, assenyala que si entre els acomiadaments que s’executessin hi hagués persones de 55 o més anys l’empresa haurà d’abonar les quotes per al finançament del conveni especial d’aquests treballadors segons marca l’article 51.15 de l’Estatut dels Treballadors.