L’assemblea d’Informatius de TVC ha aprovat les següents mesures de cara a la campanya del referèndum per a la Constitució Europea

1.- Totes les peces que componen els blocs electorals aniran sense signar, inclosos els directes en què els redactors no hauran d’aparèixer en pantalla. Tot plegat no afectarà a la informació de cada partit, que se seguirà oferint amb regularitat i respectant els temps que resultin del còmput general.

2.- Aquesta mesura s’aplicarà durant els quinze dies que dura la campanya electoral. Es considerarà que la nit del dia 20, per contra, està fora del sistema de blocs i, per tant, queda al marge de qualsevol d’aquestes mesures.

3.- Durant dues de les jornades de campanya (els dies 7 i 14 de febrer) la mesura de no signar ni aparèixer en pantalla s’ampliarà a la totalitat dels Telenotícies dels canals de TVC.

4.- L’excepcionalitat d’aquesta cobertura electoral i la seva traducció en pantalla requereix una explicació a l’audiència que es farà en les intros que donin pas als blocs electorals.

Aquestes mesures han estat aprovades per majoria de l’assemblea d’Informatius de TVC corresponent al dia 3 de febrer de 2005.