Cal la regulació dels drets i deures de la professió periodística

Davant dels casos recents d’impediment d’accés a professionals de la informació als veïns afectats per l’enfonsament i el desallotjament de diversos edificis del barri del Carmel de Barcelona, el Sindicat de Periodistes de Catalunya reclama que les administracions respectin el dret constitucional a la informació, recollit en l’article 20 de la Constitució, i deixin d’actuar com a jutges de quina informació és convenient o inconvenient aconseguir i donar, ja que són part interessada en el problema.

Recordem que aquestes situacions no es produirien si l’exercici de la professió periodística estés regulat legalment, de forma que no calgués esmentar genèrics principis constitucionals, o normes deontològiques sense suport legal, i les administracions estessin sotmeses a una legislació clara que els impedís interferir en la tasca informativa.

En aquest sentit, fem una crida als professionals a fer respectar els seus drets (que són els de la ciutadania a estar ben informada de tots els punts de vista) i a donar suport al projecte de llei de l’Estatut del Periodista Professional, en tràmit al Congrés dels Diputats, que justament per la gran trascendència social de la nostra feina, vol regular els deures i els drets de la professió, entre ells el lliure accés a les fonts informatives, sense cap trava més enllà del raonable (seguretat, etc…).

Barcelona, 4 de febrer de 2005