La FeSP i la ReMC proposen esmenes per canviar la Llei de comunicació audiovisual

Demanen als parlamentaris que no contemplin el sector només com un mercat i que defineixin les obligacions de les televisions privades com a servei públic

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i la Red de Medios Comunitarios (ReMC) han presentat a tots els grups parlamentaris del Congrés unes propostes d’esmenes a la Llei general de la comunicació audiovisual, amb la intenció que el text que ha elaborat el Govern central sigui sensiblement modificat. L’objectiu és que aquesta norma legal, reclamada pels professionals i que arriba amb retard, reguli el sector responent a les necessitats de la ciutadania i no només als interessos mercantilistes de les productores de televisió.

Aquestes dues organitzacions han demanat als parlamentaris que estudiïn les esmenes proposades i les incloguin en el text per no desaprofitar l’ocasió d’aprovar una llei que és necessària però que naixeria frustrada si seguís endavant amb els principis que inspiren el projecte del Govern central.

Entre altres propostes, la FeSP i ReMC proposen:

– que la llei no contempli el sector de la comunicació audiovisual exclusivament com un “mercat”, ja que no només regula interessos econòmics privats sinó les necessitats de la ciutadania en aquest aspecte.

– que quedin molt clares les obligacions que tenen les televisions com a servei públic, encara que no siguin de titularitat pública, sobretot els seus espais informatius. No cal oblidar que són concessions de radiofreqüències. També han de definir-se les obligacions dels mitjans públics, tant els estatals com els autonòmics i locals.

– que es reguli correctament la capacitat d’emissió i també de producció dels mitjans públics, de tal manera que puguin complementar la seva programació amb produccions externes però mai a costa de deixar sense treball a la seva plantilla o d’acomiadaments.

– la futura llei ha de garantir, i així es demana als grups parlamentaris, el blindatge de les radiotelevisions autonòmiques i locals com a servei públic, contemplant de manera expressa les de les comunitats amb una llengua cooficial pròpia.

– que s’estableixi un finançament amb aportacions públiques i amb publicitat, com ha recomanat l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

– que no es creï un buit legal en la gestió directa de la programació dels mitjans públics autonòmics com a conseqüència de la derogació de la Llei de Tercers Canals.

– que les llicències d’emissió es concedeixin sempre que es compleixin determinats requisits, entre els quals figuri l’estabilitat dels llocs de treball i la garantia dels drets professionals a través d’estatuts de redacció.

– que el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, integrat per persones triades pels seus mèrits professionals i independència i no per les seves afinitats ideològiques, tingui competències per concedir les llicències i per sancionar els operadors que no respectin aquesta llei.

– que en el sector de comunicació social estiguin inclosos també els mitjans comunitaris no comercials ni públics, que encarnen el dret constitucional de la ciutadania a transmetre informació veraç i són una forma de participació ciutadana.

La Junta Executiva de la FeSP i la Red de Medios Comunitarios fem una crida als grups parlamentaris perquè debatin aquestes propostes i les incloguin en una llei que és necessària però que necessita moltes modificacions.

Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)

Red de Medios Comunitarios (ReMC)