El comitè d’empresa de Catalunya Ràdio ha signat un preacord amb la direcció de l’empresa pel pròxim conveni col·lectiu i ha desconvocat totes les vagues. Després de dos mesos i sis dies de vaga, que han inclòs 99 aturades parcials de totes les emissores de Catalunya Ràdio, la direcció de l’empresa ha presentat una oferta que, malgrat que no representa l’equiparació total amb els treballadors de TVC, inicia l’acostament progressiu a les seves condicions socials i retributives.

És per això que el comitè d’empresa de Catalunya Ràdio valora positivament aquest acord, que ha estat fruit de la constància i l’esforç de tots els treballadors i treballadores de Catalunya Ràdio i les seves emissores per fer sentir la seva veu davant la direcció de l’empresa. El preacord és per a un conveni de cinc anys i preveu per a cada any un augment salarial superior de mig punt al que s’acordi al conveni o als convenis de TV3. Així mateix, es crea una borsa per crear una comissió d’estudi de revaloració i recol·locació de les categories laborals de les emissores. D’altra banda, les condicions socials queden pràcticament equiparades a les dels treballadors de TV3.

En aquest moment, el Comitè d’empresa vol expressar el seu agraïment a tots aquells que s’han solidaritzat amb la seva causa. Així mateix, volem expressar el nostre reconeixement, en primer lloc als sindicats que ens donen suport, CCOO i SPC, i també a totes les forces polítiques, que han contribuït a resoldre el conflicte amb negociació i diàleg, i amb una comprensió envers les nostres justes i històriques reivindicacions que no sempre hem trobat en la direcció de l’empresa.

Barcelona, 15 de juliol de 2005