El Sindicat de Periodistes de Catalunya sempre ha defensat els mitjans públics de comunicació, que poden donar a la societat el servei d’informació, formació i entreteniment que mereix a canvi de finançar-los. També, des del seu inici, fa 15 anys, ha destacat per la defensa professional dels informadors, via estatuts de redacció i comitès professionals. I especialment lluitant per un model alternatiu a l’heretat des de la transició pels mitjans públics de tota Espanya, que deixava el seu control a mans de les majories governamentals de torn.

Però el sindicat s’ha oposat també als models de gestió que deixen en mans privades el conjunt o part de la programació, i especialment els serveis informatius. Primer, perquè comporten una greu inseguretat laboral dels treballadors, que intentem superar mitjançant compromisos de subrogació dels professionals quan canvia la productora que ofereix els serveis. Segon, perquè la inestabilitat dificulta greument la professionalitat, i l’establiment de drets professionals o deontològics, a cavall de l’entitat pública i la productora privada, resulta de difícil aplicació.

Per això l’SPC defensa al màxim possible la internalització de la producció, i especialment dels informatius, en la gran majoria de ràdios i de televisions locals que hi ha a Catalunya, de la mateixa manera que es va oposar als intents per part del PP de privatitzar Canal 9 (de l’RTVV) a València. I també com donem suport a un model d’IB3 per a les Illes que trenqui amb l’herència del Govern Matas, que va establir des d’un inici l’externalització plena, tant dels programes com dels serveis informatius.

La majoria de partits integrats en el pacte de govern de les Balears van defensar un canvi de model que d’una banda desgovernamentalitzés la radiotelevisió de les Illes, i de l’altra, acabés amb l’externalització total de la programació, començant pels informatius. Tot i que hi ha hagut avenços importants en el pluralisme i en la normalització del català, no s’ha avançat en la reforma legislativa en la línia de la CCMA i d’RTVE, i menys en processos d’internalització de parts de la programació, frustrant així les esperances de professionals i de la societat balear i incomplint els compromisos electorals de força partits del govern autonòmic.

Per tot plegat, el sindicat dóna suport a la posició del director general adjunt de l’RTV balear que ha manifestat el seu desacord amb el continuïsme mantingut pel màxim responsable de l’ens. Ell ha mantingut amb coherència els principis pels quals va ser elegit i que li van ser acceptats, i és oportú que les seves manifestacions serveixin per recordar als responsables polítics els seus compromisos.

Barcelona, 12 de juny de 2008