Diversos partits han manifestat en els darrers dies que són favorables a amplis consensos parlamentaris en temes de país, entre els quals hi ha els mitjans públics de la CCMA. La nova llei de la Corporació, aprovada l’octubre de 2019 i sense aplicar encara per càlculs polítics partidistes, va ser aprovada per unanimitat i amb relació al tema clau de la governança, deixant per més endavant la definició del nou model d’acord amb els importants canvis tecnològics i de consum que afecten l’audiovisual públic.

Però a hores d’ara, la CCMA continua amb un Consell de govern esgotat i caducat de quatre membres, i les Comissions de control segueixen reproduint l’esquema d’una oposició que en critica la gestió i els continguts, i uns grups del govern que la defensen, en sintonia amb els directius que hi van col·locar. D’aquí es desprèn que:

1.– Cal la renovació urgent del Consell de la Corporació, i dels directors dels mitjans que s’han d’elegir per concurs públic, així com d’altres càrrecs derivats del repartiment en cremallera com a producte de l’anterior pacte de govern entre els grups que el formaven.

2.– La majoria qualificada de 2/3 a la qual s’ha retornat en la Llei és un consens mínim, que no autoritza a obviar consensos més amplis, tai i com es proclama en la retòrica pública de diversos partits. Aquests consensos més amplis aportarien més pluralitat i suport social i polític a uns mitjans que ho necessiten per ser realment públics.

3.– Això requereix allunyar del tot els criteris contraris a la Llei d’un repartiment de llocs al Consell en funció de la representació parlamentària, o pitjor encara, dels grups més importants. Entre altres coses perquè això porta a assumir la idea que qui ha de tenir representació majoritària al Consell són els partits del govern, cosa que perpetuaria la concepció d’uns mitjans públics dependents de la majoria governamental.

4.– La Llei reclama proposar per al Consell, prèvia consulta a les entitats significatives del sector, persones amb mèrits professionals rellevants, que presentin un projecte de gestió, i amb garanties d’independència i no sotmetiment a l’orientació de cap partit.

5.– Per això apel·lem solemnement al Parlament perquè apliqui la Llei que va aprovar i nomeni un nou Consell de govern amb els criteris que exigeix. Que no poden passar perquè uns grups votin els candidats d’un altre, encara que no compleixin els requisits, a canvi que altres votin els propis, en un mercadeig que ignori els perfils necessaris per a una bona governança, que poden plasmar-se en candidatures transversals i en l’aval a un equip coherent per al projecte i la gestió de la Corporació.