Dos mesos després de l’aprovació de la nova Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, res no ha canviat en els mitjans públics de la Generalitat. Excepte, això sí, la denominació de la Corporació i d’algunes de les empreses filials, que han passat de dir-se CCRTV a CCMA. Es dóna la paradoxa, a més, que amb una llei ja en vigor continuen al capdavant el director general i el consell d’administració elegits segons l’antiga llei, i en el segon cas amb la contradictòria denominació de «consell d’administració de la CCMA», figura inexistent tant en l’antiga llei com en la nova.

A nivell pràctic es produeix així una nova situació transitòria, afavorida per la lentitud dels grups parlamentaris en consensuar candidats al nou Consell de Govern d’acord amb els criteris de la nova llei, que no poden ser el de la quota respectiva a cada formació política. Si la majoria de partits no van voler que els grups socials presentessin candidats al CAC per a la seva avaluació, ara no haurien de donar de nou l’espectacle de la paràlisi provocada perquè alguns d’ells tornin a posar la quota estricta com a criteri, traint així tot l’esperit de la nova CCMA.

Aquesta paràlisi, entre altres efectes, afavoreix que la Direcció General sortint continuï lògicament amb la seva feina, però també que avanci propostes de gran abast, no únicament de caire organitzatiu intern, que correspondria prendre i materialitzar al nou Consell de Govern, que tindrà moltes de les competències de l’actual director. És el cas per exemple, de la proposta de «confluència» de les redaccions d’informatius, que es dóna per feta i acordada sense discussió ni aprovació en el consell d’administració ni molt menys negociació amb els representants laborals i professionals dels informadors. «Confluència» encara vaga i poc definida («el que s’ha de determinar és el grau d’imbricació dels diferents serveis informatius de la CCMA, des de la col.laboració fins a la coordinació, passant pels intercanvis o la integració») però que hauria de recollir les experiències d’una dècada a nivell mundial on moltes propostes semblant o no han funcionat o han provocat polivalències extremes i degradació del producte informatiu, i també reduccions de plantilla.

Per últim, un nou període de provisionalitat no afavoreix l’activitat de les empreses de la Corporació, i ens acosta perillosament a la data de les eleccions legislatives espanyoles, on un cop més es plantejarà el tema dels blocs electorals minutats, que no respon a cap ordenament legal i que només un nou Consell de Govern, format per professionals no elegits per afinitats polítiques estrictes, tindria la possibilitat de poder abordar sense la docilitat partidista de l’actual, evitant així un nou conflicte amb els informadors, que de ben segur mantindran la seva aposta per garantir el dret a una informació veraç per part de la ciutadania.

Per tot això, reclamem un cop més la presentació urgent de candidats al Consell de Govern perquè puguin ser avaluats pel CAC, i a continuació es produeixin els nomenaments previstos a la Llei de la CCMA que han de servir per donar estabilitat als objectius i a l’organització interna de les empreses de la Corporació.

Barcelona, 3 de desembre de 2007