Amb la nova Directiva de Serveis de Mitjans de comunicació Audiovisuals, el Parlament Europeu modifica l’anterior, coneguda com la de Televisions sense Fronteres, i regula no només la televisió convencional, sinó també altres serveis de mitjans audiovisuals com el video sota demanda que amb la digitalització s’estendrà a la majoria dels espectadors.

La nova Directiva manté el límit màxim d’un 20% de publicitat per hora, però elimina la referència a la limitació d’un 20% de publicitat per dia. Això, en la pràctica, no resultarà positiu ja que liberalitza les telepromociones que fins ara solament computaven en el límit diari, la qual cosa, sens dubte, es reflectirà en la major saturació publicitària gràcies a aquest recurs que se sumarà als anuncis convencionals.

No obstant això, la nova normativa sí regula expressament l’emplaçament de producte o product placement, i obliga a informar als espectadors de la seva inserció. A més, recomana prohibir en els programes informatius i infantils l’emplaçament de tabac o productes medicinals.

La nova Directiva insta els Estats membres a crear organismes i institucions reguladores estatals dels continguts i serveis dels mitjans de comunicació per «garantir la seva independència i vetllar perquè exerceixin les seves competències amb imparcialitat i transparència.»

Sens dubte, s’obre un interrogant sobre la reacció de les associacions professionals i dels governs autonòmics que de forma indocumentada van titllar aquests organismes d’antidemocràtics i fins i tot han argumentat que a Espanya no estava madura per a aquestes normes.

Cadenes sancionades
Aquesta mateixa setmana s’ha sabut que el Ministeri d’Indústria ha imposat a les diferents televisions estatals sancions per valor de vuit milions d’euros entre 2006 i 2007 per incomplir l’anterior normativa de Televisió Sense Fronteres. D’aquesta xifra, 785.620 euros corresponen a programes que han emès continguts perjudicials per a la infància.

Aquest any el ministeri ha obert divuit expedients per 261 infraccions per un valor superior als 4,3 milions d’euros. D’aquest total, 312.000 euros són sancions relacionades amb la protecció de menors.