Fa dos anys vam enviar una primera carta oberta a la Comissió de Control de la CCMA apel·lant a la responsabilitat del Parlament per fer fer complir les seves lleis, és a dir que es renovés el Consell de govern de la Corporació -llavors caducat només parcialment-, que s’acordés la reforma de les lleis audiovisuals per revertir la governamentalització de TV3 i Catalunya Ràdio, i que s’instés el Govern i el Consell de la CCMA a firmar el Contracte Programa que ja llavors era a punt, i que ha de dotar d’estabilitat financera a la Corporació, sense la qual no es pot complir la missió de servei públic encomanada pel Parlament.

Dos anys després continuem reclamant el mateix a qui és la nostra patronal, la cambra catalana, perquè abordi d’una vegada l’origen dels problemes dels mitjans de la CCMA, per comptes de fixar-se només en les conseqüències i de reiterar a la Comissió de control la dialèctica govern-oposició, amb els mitjans públics de la Generalitat com a arma llancívola. Precisament aquest espectacle repetit a la Comissió és l’evidència de la governamentalització de TV3 i de Catalunya Ràdio, que l’oposició critica i els grups del Govern defensen.

Aquest és un cercle viciós que només pot trencar-se si es reprèn el fil de la legislatura passada i es procedeix a renovar el Consell de govern de la Corporació amb els criteris de majoria qualificada i a proposta d’un mínim de tres grups per elegir els membres i el president del Consell, i a través d’un concurs públic. Criteris que tots els grups parlamentaris van aprovar per unanimitat el juliol del 2017 i havien de bastir la nova reforma de les lleis audiovisuals (CCMA, CAC i General de l’Audiovisual).

Reclamem això del Parlament i dels grups que donen suport al Govern que abandonin els seus pactes d’amagat per repartir-se entre els dos la presidència del Consell de la Corporació i les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio i dels respectius departaments d’Informatius. Perquè això vulnera clarament l’esperit i la lletra de les leis audiovisuals catalanes i totes les normatives de la UE

La independència i la professionalitat com a distintius bàsics de TV3 i Catalunya Ràdio és el que els pot tornar el seu caràcter plenament públic, al servei del conjunt de la ciutadania i sense que apareguin decantades cap a una de les parts en l’actual conflicte polític. Aquesta és també la millor manera d’eliminar qualsevol excusa que pugui ser utilitzada per justificar l’hostilitat i les agressions a aquests mitjans i als seus treballadors.

Pel que fa a aquest aspecte, reclamem responsabilitat als partits convocants de manifestacions, perquè controlin que es respecti la feina dels informadors; que es dediquin més mitjans des de la Corporació a reforçar la seguretat dels equips de gravació a l’exterior, i també que els Mossos d’Esquadra garanteixin el dret constitucional a la informació, a partir de la protecció dels professionals que l’han d’assegurar.

Sant Joan Despí , 20 de setembre de 2018