Les relacions laborals davant el repte de l’externalització és el lema del seminari de debat que es realitzarà aquest 21 de setembre al Palau Macaia, a Barcelona. La sessió forma part del projecte RECOVER, que analitza a cinc països com el creixement de l’externalització està provocant problemes de cobertura per als treballadors i les conseqüències que té sobre les seves condicions de treball. Està coordinat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i finançat per la Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea.

Espanya és un d’aquests països i el projecte se centra en estudiar els efectes que les externalitzacions tenen i les possibles millores en dues activitats on aquests processos tenen una incidencia notable: les cambreres de pis en el sector hoteler i la professió periodística en mitjans de comunicació. L’SPC participarà en el debat que es referirà a aquesta situació en l’àmbit periodístic.

El president del sindicat i secretari d’Organització de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Francesc Ràfols, intervindrà per abordar com ha afectat en els mitjans de comunicació les externalitzacions que s’hi han produït. El debat serà compartit amb Luis Palacios, Director de l’Informe de la Professió Periodística, que elabora anualment l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) i en el qual l’SPC i la resta de sindicats de la FeSP hi col·laboren en la distribució de l’enquesta entre la professió.

Les relacions laborals davant el repte de l’externalització
Barcelona, 21 de setembre de 2018
Palau Macaia, Passeig de Sant Joan, 108. (*)
PROGRAMA
09.30 hores
Presentació: L’ocupació externalitzada a Europa i Espanya
• Oscar Molina. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Alejandro Godino. Investigador del Centre d’Estudis Sociològics (QUIT)

10.00 hores
L’externalització de les cambreres de pisos en el sector turístic espanyol
• Daniela Moreno. Directora d’Equality in Tourism
• Vania Arana. Portaveu de l’associació Las Kellys
• Cynthia Burgueño. Portaveu del Colectivo Pan y Rosas

11.45 hores
L’externalització dels periodistes als mitjans de comunicació espanyols
• Luís Palacio. Director del “Informe de la Profesión Periodística”
• Francesc Ràfols. President del Sindicat de Periodistes de Catalunya(SPC) i secretari d’Organització de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)

13.15 hores
Conclusions i clausura
• Oscar Molina. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

(*) Transport públic: Metro: Verdaguer (Línies 4 i 5). Bus: D50, H10, 6, 19, 33, 34, 55 i B24