Comença un nou curs polític amb tots els temes pendents pel que fa a la Corporació: renovació del Consell de Govern, reforma efectiva de les lleis audiovisuals. i aprovació del Contracte Programa que ha de donar estabilitat financera i mandats concrets als mitjans de la CCMA.

La Comissió de Control, però, tornarà a ser aquella partida de frontó en la qual els grups de l’oposició criticaran l’actuació dels mitjans de la Generalitat, i els representants del grup del Govern la defensaran. És a dir, que es tornarà a fer visible que ens trobem davant uns mitjans governamentalitzats que trasllada a la comissió els punts de vista que s’haurien de confrontar en un Consell de la CCMA format amb criteris professionals i obert a diferents sensibilitats.

La responsabilitat dels partits del Govern en mantenir un model que garanteix el seu control sobre aquests mitjans, a través del nomenament de directius i càrrecs de la seva confiança política, està clara. Però també és sorprenent l’actitud de la resta de grups que semblen instal·lats en el paper d’oposició i que semblen preferir la reiteració de la queixa i de la crítica dins de la Comissió a una actitud proactiva per canviar l’actual model governamental per un que respongui més a la definició de mitjans públics i de servei que preveu la llei.

Per això instem públicament tots els grups parlamentaris a desbloquejar la reforma de les lleis audiovisuals i a procedir a la seva tramitació, sense dilacions en les compareixences dels sectors afectats, la majoria de les quals ja es van fer els anys 2007, 2011 i 2014 i les seves propostes són ben conegudes. Tal com es va afirmar en el debat de la moció parlamentària de març d’aquest any, hi ha acord en tornar al model de majories qualificades en l’elecció dels membres del Consell de la CCMA i del CAC. Per tant, és hora d’aplicar-ho i no de deixar-ho en declaracions per quedar bé. El futur de la CCMA està en joc i la conflictivitat laboral dels darrers anys a la Corporació no és aliena al model de gestió unilateral que s’ha dut des del Consell, i és molt alt el desprestigi d’aquest de cara als treballadors.

D’altra banda, segons la Llei de la CCMA, tres membres del Consell, format el 2012, ja haurien d’haver estat substituïts per part del Parlament el tercer any del mandat, i això encara no s’ha fet un any i mig més tard. Ignorem els motius per aquest incompliment per part de la cambra de la mateixa llei que va aprovar per regir la Corporació, i reclamem que s’efectuïn aquests canvis de manera immediata. Això sí, ja que la moció aprovada el març defensava el criteri de majoria de 2/3 per al nomenament dels integrants del Consell, aquest hauria de ser el referent per a la renovació. Així ens acostaríem, tot i que encara modestament, al model d’independència empresarial i professional previst a la llei i que en teoria tots els grups comparteixen.

Demanem menys paraules i més actuacions efectives per part del Parlament.

Volem que Catalunya torni a ser capdavantera en matèria d’independència dels mitjans públics i de l’autoritat reguladora audiovisual.

Hi ha mesos per endavant i la reforma per millorar els mitjans públics de la Generalitat ha de fer-se en aquesta legislatura.

Barcelona, 16 de setembre de 2016