El passat 21 de setembre es va realitzar a Barcelona la Taula La subcontractació en el sector dels mitjans de comunicació, celebrada dins del Seminari Les Relacions Laborals enfront del repte de la externalización, desenvolupat en el marc del projecte RECOVER. Aquest programa analitza en cinc països com el creixement de l’externalització està provocant problemes de cobertura per als treballadors i les conseqüències que té sobre les seves condicions de treball. Està coordinat pel Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i finançat per la Direcció general d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea.

El seminari va començar amb una taula sobre L’externalització de les cambreres de pisos en el sector turístic espanyol en la qual van participar Cynthia Burgueño, portaveu del Colectivo Pan y Rosas, i Vania Arana, portaveu de l’Associació Las Kellys. En les seves intervencions van destacar la precarietat laboral que impliquen aquestes externalitzacions i van expressar la seva reivindicació que l’Estatut dels Treballadors incorpori una reforma per la qual s’impedeixi que les empreses puguin externalitzar aquelles activitats que els són pròpies. Van denunciar les extenses jornades laborals malgrat treballar amb contractes de sis hores i les afectacions que el ritme de treball al que són sotmeses els està provocant en la salut.

Al llarg de les dues meses, es va constatar que l’objectiu que tenen les empreses per impulsar processos d’externalització és la reducció de costos a base de precaritzar l’ocupació i devaluar les condicions de treball. En el cas del turisme, les companyes van explicar com qualsevol queixa sobre el ritme de treball, les condicions laborals, o dolences físiques a causa de tot això solen ser motiu de rescissió del contracte.

Unes conseqüències desastroses
En la taula específica sobre mitjans de comunicació van intervenir Luis Palacio, director de l’Informe de la Professió Periodística, i Francesc Ràfols, secretari d’Organització de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i president del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). Palació va analitzar en la seva intervenció com s’ha desenvolupat l’externalització en els mitjans de comunicació, destacant que va començar en els anys vuitanta en els mitjans impresos. Palació va detallar tot el procés externalitzador posterior, constatant que «sense que tots els estalvis aconseguits permetessin crear unes empreses més modernes i competitives, el sector dels mitjans de comunicació es va endinsar en la crisi econòmica iniciada en 2008 amb unes conseqüències desastroses».

Va assenyalar que entre els anys 2008 i 2015, segons les estimacions realitzades per a l’Informe de la Professió Periodística, «van desaparèixer en el sector dels mitjans a Espanya no menys de 12.200 llocs de treball, no solament de periodistes». Per fer-se una idea, va afegir, «els principals grups de comunicació públics i privats tenen actualment en plantilla 9.200 periodistes». Finalment Palacio va explicar que «18% dels periodistes que participen en l’enquesta diu que treballa com a autònom però integrat en l’estructura d’una empresa, és a dir és un fals autònom».

Per la seva banda, Ràfols va destacar en la seva intervenció, que «la subcontractació serveix perquè les empreses estalviïn despeses de personal, reduint salaris ja que les col·laboracions són a un preu inferior i els salaris en les empreses subcontractades, també. Aquestes han de fer el seu negoci oferint preus inferiors a la despesa anterior del mitjà i pagant uns sous prou baixos perquè a elles els quedi un marge de benefici que permeti quadrar els números». Va explicar les diferents formes d’externalització que s’ha produït en els mitjans de comunicació a Espanya i va afirmar que el resultat final d’aquests processos és que el preu que se n’ha pagat és «la pèrdua qualitat en la informació ja que la feina la fa menys gent –amb jornades més llargues i més estrès– o personal totalment aliè a la dinàmica de la publicació».

El secretari d’Organització de la FeSP va assenyalar que una altra conseqüència de les externalitzacions és afeblir la representació sindical i la negociació col·lectiva perquè les empreses «tenen menys gent en plantilla i, per tant, disminueix la representació sindical. Això comporta una menor capacitat de pressió laboral». També hi apareix un factor psicològic perquè «quan s’externalitza es genera una espècie de por en les plantilles a perdre la feina i disminueix la combativitat de la gent.»