Retirar la credencial li correspondria al CIC i no al Govern, que fa de jutge i part

Amb relació a la retirada de credencial per part del Govern al director d’E-Notícies, Xavier Rius Tejedor, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) manifesta el següent:

1.– La retirada de credencial al director del portal E-Notícies, Xavier Rius Tejedor, per assistir a les rodes de premsa del Govern ens sembla una mesura desproporcionada perquè el Govern no pot ser jutge i part a la vegada. El Govern hauria d’haver portat el cas al Consell de la Informació de Catalunya (CIC) demanant un dictamen. És contradictori retirar la credencial per l’actuació fora de lloc d’un periodista i alhora defensar que s’està absolutament compromès amb la llibertat d’informació i el lliure exercici de la professió.

2.– Condemnem la intervenció del Xavier Rius Tejedor, a la roda de premsa del Govern del passat dimarts 26 d’octubre, en què va reproduir la grolleria dels humoristes del programa Bricoheroes, que va ser ofensiva cap a la portaveu del Govern, que vulnera els articles 6 i 9 del Codi Deontològic de la professió periodística. És una clara falta de respecte a la portaveu del Govern que el situa al nivell de les persones a qui pretenia criticar. La pregunta s’hauria pogut fer igualment sense la forma provocadora amb què ho va fer.

3.– La sanció a Xavier Rius Tejedor també obvia que la vigilància del dret a la informació i dels comportaments dels seus professionals no correspon al Govern, sinó a una Autoritat de la Comunicació, sigui l’actual CIC o una altra regulada per llei, que vigila el compliment del Codi Deontològic sobre la base de criteris estrictament professionals. En aquest sentit entenem que aquesta és una excel·lent oportunitat perquè el Govern –sigui a partir d’una iniciativa pròpia o instant als grups parlamentaris a què ho facin– afronti el desenvolupament legislatiu de l’article 52 de l’Estatut, que estableix les obligacions dels poders públics per garantir el dret a la informació de la ciutadania, i converteixi els codis deontològics en llei d’obligat compliment per part de totes les parts implicades en el funcionament del sistema comunicatiu del país.

4.– Per tot plegat, entenem que correspondria que la sanció al director d’E-Notícies fos retirada o limitada en el temps, per evitar les sospites de que la mesura s’ha pres també segons altres consideracions sobre el caràcter molest o inoportú de les preguntes que aquest professional ha fet des de fa temps a les rodes de premsa.

5.– Igualment condemnem els gags de Bricoheroes, per misògins i pedòfils, i inadmissibles en una producció per a una emissora pública. Encara que no s’hagin vist en antena, la seva difusió a les xarxes, la popularitat dels qui els han protagonitzat comprometen la imatge de la CCMA. Per això manifestem el desacord amb la caracterització feta per les direccions de TV3 i la CCMA que l’episodi ha estat només “un error” dins d’una valoració global positiva del programa («atrevit, transgressor i adequat al públic jove») que comporta que no tindrà més conseqüències per als protagonistes més enllà de la no emissió dels suposats gags en el programa Bricoheroes.