Prop de 2.800 persones i entitats –entre les quals hi ha el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) i els membres de la seva Junta Executiva– han signat ja el manifest en suport de la plantilla de betevé, elaborat per evitar les retallades que la direcció de l’emissora pretén aplicar. El director de la televisió municipal de Barcelona, Sergi Vicente, va comunicar setmanes enrere al comitè d’empresa la intenció de reduir en dos milions d’euros el pressupost destinat a la plantilla en salaris i altres conceptes laborals.

Des de llavors el comitè està proposant alternatives i negociant amb l’empresa, però fins ara encara no hi ha hagut cap acord. El 27 d’octubre passat una representació del comitè es va reunir amb el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, a qui van traslladar la seva situació i li van demanar la seva intervenció per intentar resoldre el conflicte.

En el manifest #salvembetevé s’afirma que «davant dels acomiadaments i les amenaces de més retallades econòmiques i de personal que estem vivint per part de la direcció de l’ens i l’Ajuntament, els treballadors de betevé volem reivindicar la nostra feina i la importància de disposar de la gent i els mitjans necessaris per fer-la». També es reclama que «els mitjans públics com betevé han de ser un exemple de bones pràctiques, enfront altres models regits per la mercantilització, fet que provoca situacions de precarització i explotació laboral i salarial.» L’SPC comparteix aquesta defensa d’una televisió pública per a Barcelona, una ciutat rica en diversitat, activitat, experiències i propostes.

L’SPC anima tota la professió i el conjunt de la ciutadania a signar aquest manifest i a demanar a les autoritats municipals una negociació encaminada a garantir el futur de betevé sense precarietat laboral, sense hipoteques econòmiques i amb els mitjans suficients per complir el paper que correspon a un  mitjà públic al servei de la ciutadania.