La plataforma “Periodisme ètic ja” en l’assemblea de Plaça d’Òpera de Madrid del passat 30 de maig ha concretat les seves reivindicacions en deu punts. Assenyala que ha estat elaborat per ciutadans, ciutadanes i professionals de la informació inspirats en el moviment del 15M i que serà presentat a l’Assemblea General de l’Acampada de Sol.

“Tota informació ha de ser una recerca honesta de la veritat” David Randall.

1. Reclamem la cobertura en els mitjans de comunicació de continguts informatius que ajudin al ciutadà a entendre la realitat que ens envolta, i a tenir una major consciència crítica. Per diferents motius, cada vegada s’ha reduït més la presència en els mitjans de comunicació d’enviats especials i corresponsals, especialistes en ciència i tecnologia, educació i cultura, i altres àrees que contribueixen a que la ciutadania estigui ben informada i ser així una societat més lliure.

2. Ens neguem a difondre informacions propagandístiques: publicitat encoberta, publireportatges, o acceptar diners, regals, privilegis o beneficis de qualsevol tipus. Els anunciants o la publicitat no poden influir sobre les informacions periodístiques que es publiquin.

3. Els mitjans independents són necessaris per mantenir la pluralitat informativa davant del domini dels massmedia. Creiem necessari protegir el treball dels freelance, mitjans alternatius, 2.0 i ciutadans. Aquests exerceixen la professió i l’exercici informatiu sense les pressions i interferències que hi ha als grans grups mediàtics.

4. Considerem fonamental establir límits efectius a la concentració de mitjans de comunicació. L’acumulació en mans de grups financers i de poder posa en greu perill la llibertat d’informació. Per això hem cregut necessari elaborar un Observatori de Mitjans perquè la ciutadania conegui com i per qui està sent informada. A més, exigim l’establiment d’un Observatori de Mitjans públic independent i participatiu que empari el dret de les persones a una informació plural i veraç.

5. Exigim l’accés a la informació pública. És un dret fonamental de tota persona i està reconegut per la legislació i la jurisprudència internacional. Espanya és un dels pocs països europeus que no té una llei específica que reguli aquesta matèria. Entenem que l’accés a una informació pública és inherent al dret de llibertat d’expressió.

6. No a la privatització dels mitjans públics. Aquests han de ser políticament independents, objectius i plurals, que l’accés laboral a aquests mitjans sigui en igualtat d’oportunitats, i que el seu finançament es demostri de manera transparent i sostenible.

7. Rebutgem la precarietat laboral dels professionals de la comunicació. L’exercici del periodisme té un valor afegit: La informació veraç, independent i responsable no és un bé qualsevol, és fonamental per al complet desenvolupament de la democràcia. No volem eterns becaris ni haver de prescindir de periodistes veterans, entre altres exemples d’abusos laborals.

8. Demanem la creació d’un Estatut del Periodista i de consells de redacció que facin partícips als professionals de la informació en la línia editorial del mitjà per al qual treballen.

9. Considerem fonamental l’aplicació efectiva d’un Codi Deontològic que asseguri una bona praxi del treball informatiu i respongui al compromís social de tot periodista.

10. Demanem un major desenvolupament de la clàusula de consciència que protegeixi la independència del periodista. A més exigim que els organismes i associacions de professionals de la informació defensin una informació de qualitat, i no només les condicions laborals dels treballadors.

Madrid, Plaça d’Òpera, 30 de maig de 2011