El FOP repudia que AEDE, AEPG i AFEC hagin ordit una trama lamentable per robar als periodistes la condició d’autors de les seves obres i poder fer-se amb les retribucions compensatòries

En la reunió del passat dijous 26 de maig el Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) va analitzar la resolució de la Comissió Nacional de la Competència (CNC) sobre l’expedient número 2761/07 pel qual sanciona amb multes que sumen 335.000 € a l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE), l’Associació Espanyola de Premsa Gratuïta (AEPG) i l’Associació Federativa d’Empreses de Clipping (AFEC).

La CNC considera fets provats que aquestes tres organitzacions empresarials del sector de la comunicació van adoptar conductes prohibides que limiten l’explotació comercial del mercat de la propietat intel•lectual.

AEDE, d’una banda, va recomanar als seus editors de forma col•lectiva la unificació de la forma d’explotació comercial dels nous drets de propietat intel•lectual reconeguts en l’article 32.1 del TRLPI, modificat per la Llei 23/2006.

D’altra banda, la resolució considera provat que AEDE, AEPG i AFEC recomanen de forma col•lectiva la unificació de condicions comercials pel que fa a l’adquisició dels drets de propietat intel•lectual.

Sense entrar a valorar les sancions aplicades a aquestes patronals per la CNC, el FOP manifesta la seva profunda preocupació en comprovar que dels 50 folis de la resolució raonada es desprèn que aquestes organitzacions, instades per l’AEDE, han orquestrat al llarg de diversos anys una autèntica trama per limitar la implantació de l’art. 32.1 del TRLPI i decantar la interpretació d’un article de redacció imprecisa, de manera que es donés per fet l’autoria dels articles periodístics als editors, i que ho ha fet amb l’únic i exclusiu objecte de robar als periodistes la condició d’autors de les seves obres i poder fer-se amb les retribucions compensatòries.

El FOP no pot menys que repudiar aquests fets provats i que ens evidencien que estem davant d’una patronal que menysprea la negociació i és capaç d’arribar a actuacions delictives més pròpies d’un “cartel de la comunicació”.

El FOP acull de manera favorable la recent comunicació de la Comissió Europea titulada “Un mercat únic per als drets de propietat intel•lectual” que en el seu apartat 3.3.5 afirma: “Els periodistes són els autors i el seu treball és important no només perquè informen, comenten i interpreten el món en què vivim sinó també perquè la llibertat de premsa és el testimoni viu de la societat plural i democràtica d’Europa. Protegint els drets d’autor dels periodistes i assegurant que ells puguin donar la seva opinió sobre com s’explotin les seves obres és fonamental per mantenir un periodisme independent, de qualitat i professional. Els editors representen un paper important en la difusió de les obres d’escriptors, periodistes, investigadors, científics, fotògrafs i altres creadors.”

D’altra banda, per tal d’informar els periodistes dels seus drets, i advertir de noves possibles actuacions contràries als seus interessos, el FOP ha decidit impulsar una campanya de sensibilització sobre els drets d’autor, així com el seguiment i denúncia pública dels intents de vulneració d’aquests drets dels quals tingui coneixement.

Madrid, 30 maig de 2011

Comissió europea