5-N: Jornada reivindicativa a tot Europa

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha enviat avui una carta a tots els diputats i diputades del Parlament de Catalunya en la qual se’ls demana «el seu màxim suport a totes les iniciatives en favor del dret a la informació de la ciutadania, un dret bàsic en qualsevol democràcia a partir del qual es poden defensar tota la resta de drets reconeguts en les societats avançades». Aquest escrit s’emmarca en la campanya que la Federació Europea de Periodistes (FEP)– branca europea de la Federació Internacional de Periodistes (FIP)– ha convocat per avui 5 de novembre a tot el continent on a la gran majoria de països els sindicats de periodistes han organitzat diferents actes i mobilitzacions per defensar el periodisme, com a garant del dret a la informació de la ciutadania. Una altra carta amb continguts gairebé idèntics ha estat enviada als presidents de les dues associacions municipalistes catalanes perquè la traslladin a tots els alcaldes catalans amb uns precs similars als plantejats als diputats.

La jornada té com a lema Periodisme malalt, perill per a la democràcia. La Federació de Sindicats de Periodistes –que agrupa tots els que hi ha a l’Estat espanyol– afirma que «els periodistes pateixen cada vegada més pressions polítiques, veuen com augmenta la concentració de mitjans i, en conseqüència, com es redueix el pluralisme informatiu que necessita una societat democràtica: es degraden dia a dia les seves condicions laborals i augmenta la precarietat, sobretot per als més joves».

A la carta es constata que «si els mals detectats a Europa en el seu conjunt són alarmants, a l’Espanya actual són encara molt més greus». També s’hi recorda que l’article 52 del nou Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat competències en aquest àmbit «i és per això que esperem que des del Parlament s’afavoreixi tot allò que faciliti el seu desenvolupament». El contingut complet de la carta es pot consultar a la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org)

5 de novembre de 2007