El Sindicat de Periodistes de Catalunya critica la decisió del Govern de la Generalitat de marginar la revista EL TRIANGLE en la seva política publicitària en la premsa en català. La Generalitat té convinguda amb l’APPEC el suport a totes les publicacions que formen part d’aquesta associació, destinant-los part de la publicitat institucional del Govern català.
Aquest any la Generalitat ha decidit marginar EL TRIANGLE sense donar cap raó, per la qual cosa entenem que es tracta d’una mesura basada en criteris polítics per la línia editorial d’aquesta revista, crítica amb molts aspectes de la gestió de govern. Sense que això suposi estar d’acord amb la seva línia editorial, l’SPC rebutja que el Govern utilitzi aquests arguments per castigar les publicacions que li són crítiques, i reclama un canvi d’actitud i que EL TRIANGLE sigui tractat com la resta de publicacions en català.
Barcelona, 29 de juliol de 1999