Més de cinc anys després que el Parlament acordés reformar la Llei de Creació de la CCRTV, per fer més professionals i independents els mitjans de la Corporació, ja hi ha per fi una proposta oficial del Govern de Catalunya que es debatrà a la ponència parlamentària encarregada d’elaborar la nova llei.

Els professionals de la informació, que durant  més de dues dècades hem lluitat contra la manipulació informativa i la utilització partidista de tots els mitjans públics, hem de saludar que s’estigui arribant a la fí del camí de la reforma plenament democràtica d’aquests mitjans. No podem no estar d’acord amb una proposta que recull l’essencial de les reclamacions dels professionals i de les seves organitzacions representatives: definició de la funció de servei públic, institucionalització del mandat-marc que en fixi els objectius i del contracte-programa que els garanteixi,  professionalització i independència del consell d’administració, amb severes incompatibilitats i amb intervenció del CAC, elecció del director general per part del consell d’administració, obertura a la societat i més competències del consell assessor o de programació, aval a un comitè interempreses de la CCRTV i extensió de l’Estatut de redacció a totes les empreses filials.

En canvi, lamentem que la proposta no contempli la presència directa de representants dels treballadors, sindicals i professionals, en el consell d’administració (o consell de govern), tal com ho preveien un projecte anterior del PSC, la proposta del PSOE per a RTVE quan era a l’oposició, o recomana l’informe del comitè d’experts per a la reforma dels mitjans de comunicació de titularitat de l’Estat. El retard en l’elaboració de les lleis audiovisuals a Catalunya no sols pot permetre que s’aprovin abans lleis estatals que poden condicionar les catalanes, sinó que a més, sembla que des de Catalunya es renuncia al paper capdavanter jugat en les propostes de reforma democràtica dels mitjans públics, que ha de incloure la participació de representants dels treballadors en els òrgans de gestió. Aquesta participació està legitimada per la coherència de les seves propostes durant anys en el sentit de professionalitzar i fer independents els òrgans de gestió de la Corporació.

Barcelona, 18 d’abril de 2005