L’Ateneu Barcelonès acollirà el pròxim 20 d’abril un acte organitzat pel Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) dirigit a explicar públicament quina és la importància de l’Estatut del Periodista Professional, actualment en tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. Aquesta jornada està emmarcada dins de la campanya endegada per l’SCP i el conjunt de sindicats de la FeSP per difondre entre la professió i la ciutadania aquesta proposta legislativa que té com a objectiu essencial regular l’exercici del periodisme en paràmetres similars als que hi ha a la majoria de països del nostre entorn democràtic, com França, Portugal, Itàlia o els països nòrdics.

L’SPC convidarà a assistir a l’acte de manera especial els dirigents de les organitzacions socials més importants del país per tal de donar-los a conèixer no només els eixos principals dels seus continguts sinó també per involucrar-los en la defensa de la regulació de la professió com a instrument indispensable perquè sigui realment respectat el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, plural i de qualitat. El llistat de ponents és pendent encara de confirmar.