La I Trobada de Periodistes del Mediterrani Almeria 2005 instarà els Governs de la Unió Europea perquè adaptin a les seves respectives legislacions el Codi europeu de deontologia del periodisme, aprovat l’1 de juliol de 1993 pel Consell d’Europa, i que recull moltes de les reivindicacions que les organitzacions d’informadors vénen reclamant amb la finalitat de millorar les condicions laborals i professionals dels periodistes. Als governs dels països que no formin part de la UE, se’ls proposarà la possibilitat d’adoptar-lo.

Aquest assumpte, d’importància transcendental no només per als informadors, sinó també per a l’exercici de la llibertat de premsa i el pluralisme informatiu, serà estudiat en el marc de la tercera ponència prevista per a la Trobada, titulada Condicions laborals dignes i estables per a la professió periodística, i que serà impartida per Juan Antonio Prieto Rodríguez, del Grup Mediterrani de la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

Amb l’objectiu de regular la relació laboral i professional dels periodistes, el Codi europeu de deontologia del periodisme fa referència en alguns dels seus apartats a la necessitat d’elaborar uns estatuts de la redacció periodística amb la finalitat d’ordenar les relacions professionals dels periodistes amb els propietaris i editors a l’interior dels mitjans de comunicació, amb independència de les obligacions laborals.

Per altra banda, i per assegurar la qualitat de treball del periodisme i la independència dels periodistes, el Codi europeu assenyala la importància de garantir un salari digne i unes condicions, mitjans de treball i instruments adequats, així com la de reforçar les garanties de llibertat d’expressió dels periodistes, a qui correspon, en última instància, transmetre la informació.

Durant l’exposició de la seva ponència, Juan Antonio Prieto es referirà també a diversos factors que incideixen d’una manera decisiva en les situacions de precarietat laboral. Entre uns altres, parlarà del teletreball i la polivalència, dues fórmules generades a l’empara de les noves tecnologies i ofertes per les empreses com el paradigma del periodista del futur, però que només estan generant una precarietat i indefensió més grans amb la seqüela d’alienació dels drets autor.

Un altre aspecte que s’abordarà és la participació dels periodistes en el control de la qualitat dels productes que generen les empreses i la necessitat que aquestes siguin considerades com empreses socioeconòmiques que facin possible la prestació d’un dret fonamental, aspecte que també recull el Codi deontològic del periodisme.

Igualment s’analitzarà el perill que suposa per al dret a la informació la concentració de mitjans així com les condicions de les pràctiques dels estudiants de periodisme a les empreses, que, encara que positives en la seva filosofia, s’han convertit, en realitat, en un element d’estímul de la precarietat laboral i en un mal inici professional en el periodisme.

Traducció: Traduït traduit.com