El 6 d’octubre va deparar un nou espectacle en relació al debat sobre els blocs electorals i l’ordre d’aparició (a l’inici o al final, segons el format) que han de tenir els partits polítics en les informacions sobre la campanya electoral al Parlament de Catalunya.

Si el dia abans el consell d’administració d’RTVE havia acordat provisionalment el criteri dels escons per a tota la informació electoral, però estava a l’espera del que digués la Junta Electoral Central (JEC), de bon matí, aquesta tornava la pilota al consell d’administració de la CCRTV, que li havia demanat doctrina sobre si en les entrevistes i els debats de candidats calia considerar el nombre d’escons o el de vots per establir qui les tancava o les obria. Llavors el Consell va acordar una solució salomònica, contra el parer dels representants de CiU, segons la qual primarien els escons per l’ordre en els debats, i els vots per a les entrevistes.

Al cap de poques hores, CiU ja havia recorregut a la Junta Electoral aquest acord del Consell de la CCRTV, adduint que el criteri dels vots es podria extrapolar a l’ordre a seguir en els ‘blocs electorals’ dels informatius. Es completava així el cúmul de despropòsits que portarà un cop més a imposar uns criteris extraprofessionals a la tasca informativa sobre la campanya electoral, i que provocarà sens dubtes noves protestes dels professionals, tips de tanta ingerència contrària a la deontologia periodística, que a més no es substenta –contra el què es vol fer creure- en cap imperatiu legal. Perquè, tornarem a repetir-ho, la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que és la que ha d’interpretar i fer aplicar la JEC, no parla en cap moment de la informació en unes eleccions, sinó exclusivament dels espais gratuïts de propaganda electoral.

Un cop més, l’SPC rebutja les imposicions contra el treball dels professionals, dóna suport a les seves protestes, i planteja la necessitat de canviar la naturalesa dels consells d’administració (convertits ara en corretja de transmissió dels partits polítics) mitjançant la reforma de les Lleis dels Ens i Corporacions, i la conveniència d’arribar al fons del conflicte i desautoritzar la competència de la JEC per immiscuir-se en el dret a la informació de la ciutadania, de la qual són mediadors també en període electoral els professionals de la informació.

Barcelona, 6 d’octubre del 2006