Com cada campanya electoral, el Sindicat de Periodistes de Catalunya ha demanat entrevistes als caps de llista de les candidatures amb possibilitats d’obtenir representació parlamentària, per interrogar-los sobre els principals problemes de la professió periodística i del sector de la comunicació, i per emplaçar-los a definir-se sobre els més importants i que guarden relació amb l’activitat legislativa.

Aclarint d’entrada que només un dels caps de llista, Joan Saura, es va reunir amb els nostres representants, i que el PP no va respondre a les nostres peticions, la resta de trobades es van fer amb diputats dels partits corresponents que formen part de les llistes electorals.

Per part de l’SPC, vam plantejar la necessitat que la nova Llei de la Corporació Catalana de Radio i Televisió sigui de les primeres, o la primera, a ser abordada i aprovada en la nova legislatura. Petició que va ser resposta afirmativament en el cas de PSC, ERC i ICV-EUiA, tot i que ho relacionaven amb el resultat de les eleccions i amb l’impuls que hi dongués el nou govern. CiU, que va reconèixer que no va donar sortida a la Llei el mes de juliol per raons de tàctica política, remetia a aquestes mateixes raons per afavorir o no l’aprovació de la Llei en el nou marc polític.

Pel que a l’altre tema punyent, el futur dels centres d’RTVE a Catalunya, i concretament de la seva programació en català, que en el cas de RNE significa la supervivència o no de Ràdio 4, les respostes van ser més de principi, però sense garanties clares de poder influir en el desenvolupament dels fets. CiU, ERC i ICV-EUiA es van mostrar partidaris de defensar aquesta programació, i els representants del PSC la donaven per suposada i remetien a unes garanties que se’ls havia donat que Ràdio 4 no desapareixeria, però sense cap dada concreta de com es faria.

L’SPC va recordar a les quatre formacions polítiques que calia aprofundir en la valoració de les garanties laborals com a requisit a l’hora de la concessió de llicències radiotelevisives, com s’ha fet ja en gran mesura en el cas de la TDT privada, que va recollir propostes fetes des del sindicat. I també que els criteris d’estabilitat laboral i drets professionals s’han de seguir també a les radiotelevisions locals (en la línia del plantejat a la Llei de l’Audiovisual i de l’aparcada Llei de la CCRTV). I vam tornar a insistir en el problema estructural de l’ocupació gratuïta de llocs de treball per part dels estudiants en pràctiques, als quals s’utilitza més que no es forma per part de les empreses.

Barcelona, 30 d’octubre de 2006