La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha renovat la seva pàgina web, que és operativa des del 23 d’octubre passat. L’objectiu de la reforma ha estat fer-la més flexible i operativa per donar cabuda a les diverses innovacions que la FeSP ha fet des de que la primera versió de la web funcionés. Entre aquestes iniciatives hi ha la voluntat de potenciar el butlletí en línia que edita periòdicament la Federació, la inclusió dels diferents documents que l’activitat de l’organització genera, el llistat del serveis que s’ofereixen a l’afiliació així com un nou apartat dedicat a la reproducció de les diferents sentències judicials que afecten l’àmbit de la comunicació. Al mateix temps també s’ha fet més fàcil l’accés a les diferents webs dels membres de la Federació que són els sindicats de periodistes d’Andalusia, Canàries, Catalunya, Galícia, Illes Balears, la Rioja i Madrid.