La Vanguardia va presentar dimecres 10 de juny un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per a 90 treballadors de l’àrea d’administració i gestió. A partir d’ara, l’empresa i els treballadors tenen un mes per negociar les condicions de l’expedient. Segons el comitè d’empresa, la mesura de La Vanguardia arriba després que més d’un centenar de treballadors del rotatiu, entre periodistes i administratius, s’acollissin a un pla de baixes voluntàries, amb la diferència que ara “les condicions són pitjors i de forma obligada”. El rotatiu ha ofert als seus treballadors que es puguin acollir a les prejubilacions o bé a baixes incentivades.

La Vanguardia oferiria prejubilacions als treballadors que el 31 de juliol de 2009 hagin complert els 56 anys, amb el 50 per cent de l’últim salari fins als 61 anys i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. L’altra opció serien les baixes incentivades, amb una indemnització de 30 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats.

La mitjana d’edat dels treballadors afectats per l’ERO se situa per sota els 50 anys ja que fa poc hi va haver un pla de baixes voluntaries al qual s’hi van acollir un centenar de persones, explica el comitè d’empresa.

El president d’aquest comitè, Josep Playà, ha explicat que l’empresa ha adduït raons econòmiques, organitzatives i productives, ja que si bé La Vanguardia ha mantingut els beneficis en els darrers 15 anys, el passat 2008 va ser el primer any amb pèrdues. Els ingressos per publicitat han caigut un 18 per cent el 2008 i es calcula una caiguda del 23 per cent aquest 2009.

Pel que fa a les raons organitzatives, l’empresa ha adduït que la feina dels treballadors d’administració i gestió la duen a terme altres empreses del Grupo Godó, “treballant més barat, amb un conveni inferior i pitjors condicions”, segons el comitè d’empresa.