El periodista professional és imprescindible per oferir informació amb garanties

La V Convenció de periodistes, reunida a Lugo aquest cap de setmana, ha denunciat l’incompliment del compromís del president del Govern d’impulsar l’aprovació d’una llei que garanteixi el dret a la informació de la ciutadania i estableixi els drets i deures dels periodistes.

El Congrés dels Diputats havia pres en consideració la proposició de llei de l’Estatut del periodista professional (EPP), però aquest projecte legislatiu sembla estar en via morta la Comissió Constitucional de la Cambra baixa. La forta pressió dels grans grups de comunicació, contraris a la regulació legislativa de l’exercici de la professió periodística i el feble compromís dels diferents partits polítics en la necessitat de legislar sobre el dret a la informació semblen haver invalidat la promesa de José Luis Rodríguez Zapatero d’impulsar aquesta iniciativa. La Convenció de Periodistes considera un objectiu irrenunciable l’aprovació d’aquesta llei i continuarà insistint en aquest propòsit.

Per a la V Convenció és absolutament necessari que les lleis que regulen els mitjans audiovisuals públics autonòmics i locals siguin reformades en la mateixa línia en la qual s’ha emprès a RTVE: desgovernamentalització, independència, pluralisme, elecció per majoria qualificada del responsable de l’ens… En aquest mateix terreny, la V Convenció considera imprescindible la creació d’un Consell estatal de mitjans audiovisuals i d’una llei general de l’audiovisual.

Un ampli col·lectiu dels periodistes no disposa de contracte que els vinculi laboralment a l’empresa; uns altres estan subjectes a fórmules contractuals arbitràriament gestionades per l’empresa. No menys del 33% dels nostres informadors es troba en situació de precarietat laboral. Per tot això, la V Convenció insta les organitzacions que integren el FOP a impulsar en l’àmbit de la negociació col·lectiva les clàusules necessàries per frenar aquest procés de precarietat laboral.

La V Convenció demana igualment al FOP que prepari i organitzi les mobilitzacions necessàries per a l’aprovació de l’Estatut del Periodista Professional.

Lugo, 6 de maig de 2007