A mitjans de juny el comitè d’empresa de TVC va donar a conèixer a la plantilla i a l’opinió pública el cas de l’acomiadament de Sofia Antón, treballadora de l’empresa Can Ensenya, que s’encarrega de la digitalització dels arxius de TVC i de Catalunya Ràdio.

Finalment, després de moltes gestions, mobilització solidària de treballadors, i amb la intervenció de la direcció general de la CCRTV, s’ha aconseguit que la treballadora sigui readmesa en el seu lloc de treball.

És possible que Can Ensenya continui tenint el conveni de servei amb la Corporació a partir de desembre, i s’ha compromès a renovar tots els contractes laborals que tenen ara a TVC i a mantenir l’estabilitat contractual dels treballadors.

El comitè d’empresa vol agrair a tothom l’esforç solidari amb els treballadors subcontractats de Can Ensenya i confiem que els compromisos que ha adquirit l’empresa amb els seus treballadors i amb la Corporació es mantinguin.

Sant Joan Despí, 29 de juny de 2007